नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय

कृषि बिभाग

तरकारी विकास निर्देशनालय

खुमलटार ललितपुर

होम गार्डेन प्रगति प्रतिबेदन तेस्रो तथा वार्षिक २०७३/७४ All Updates

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, २३ भाद्र २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: शुक्रबार, २३ भाद्र २०७४

साइटम्याप


महत्वपूर्ण लिंक्सहरु


Contact US


Ministry of Agricultural Development

तरकारी बिकास निर्देशनलय
खुमलटार ललितपुर
फोन : ०१-५५२३७०१,०१-५५४०९९३
फ्याक्स : ९७७-१-०१५५४०९९३
इमेल : info@vdd.gov.np
vdd.gov.np@gmail.com

© Vegetable Development Directorate
Audio Notice Board No : 1618-5523701
Toll Free Number : 1660-01-55551