नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि बिभाग

तरकारी विकास निर्देशनालय

खुमलटार ललितपुर

कृषि पर्यटन प्रबर्द्धन कार्यक्रम अन्तरगत सफल प्रस्ताबहरुको विबरण All Updates

प्रकाशित मिति: बुधबार, १४ चैत्र २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: बुधबार, १४ चैत्र २०७४

साइटम्याप


महत्वपूर्ण लिंक्सहरु


Contact US


Ministry of Agricultural Development

तरकारी बिकास निर्देशनलय
खुमलटार ललितपुर
फोन : ०१-५५२३७०१,०१-५५४०९९३
फ्याक्स : ९७७-१-०१५५४०९९३
इमेल : info@vdd.gov.np
vdd.gov.np@gmail.com

© Vegetable Development Directorate
Audio Notice Board No : 1618-5523701
Toll Free Number : 1660-01-55551