नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि बिभाग

तरकारी विकास निर्देशनालय

खुमलटार ललितपुर

तरकारी तथ्यांक

Vegetable Annual Book 2068/069

Vegetable Annual Book 2069/070

Vegetable statistics 2071/072

 
कृपया तरकारीको दैनिक मुल्य तलको website मा हेर्नुहोला
 
 
 
तरकारीको होलसेल मुल्य थाहा पाउन तलको website मा हेर्नुहोला
 
 
 
 
तरकारीको विभिन्न मितिमा तुलनात्मक मुल्य
 

साइटम्याप


महत्वपूर्ण लिंक्सहरु


Contact US


Ministry of Agricultural Development

तरकारी बिकास निर्देशनलय
खुमलटार ललितपुर
फोन : ०१-५५२३७०१,०१-५५४०९९३
फ्याक्स : ९७७-१-०१५५४०९९३
इमेल : info@vdd.gov.np
vdd.gov.np@gmail.com

© Vegetable Development Directorate
Audio Notice Board No : 1618-5523701
Toll Free Number : 1660-01-55551