नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि बिभाग

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र

खुमलटार ललितपुर

तरकारी तथ्यांक

Vegetable Annual Book 2068/069

Vegetable Annual Book 2069/070

Vegetable statistics 2071/072

 
कृपया तरकारीको दैनिक मुल्य तलको website मा हेर्नुहोला
 
 
 
तरकारीको होलसेल मुल्य थाहा पाउन तलको website मा हेर्नुहोला
 
 
 
 
तरकारीको विभिन्न मितिमा तुलनात्मक मुल्य
 

साइटम्याप


महत्वपूर्ण लिंक्सहरु


Contact US


Ministry of Agricultural Livestock Development

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र
खुमलटार ललितपुर
फोन : ०१-५५२३७०१,०१-५५४०९९३
फ्याक्स : ९७७-१-०१५५४०९९३
इमेल : info@ncpvs.gov.np
vdd.gov.np@gmail.com

© National Center for Potato, Vegetable and Spice Crops Development
Audio Notice Board No : 1618-5523701
Toll Free Number : 1660-01-55551