नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि बिभाग

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र

खुमलटार ललितपुर

राष्ट्रिय आलु वाली विकास कार्यक्रम, खुमलटार

www.npdp.gov.np

परिचय

                आलुबाली विकासको लागि सरकारी स्तरबाट वि.सं.२०२९ सालमा राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय आलुबाली विकास कार्यक्रमको स्थापना भएकोमा पछि आलुबाली विकास शाखा एवं अनुसन्धान एवं विकास सम्बन्धि कार्य समेत गर्दै आएको । पुनः वि.सं.२०५२ सालमा आलुबाली विकास कार्यक्रम, आलुबाली विकास शाखा एवं हाल वि.सं.२०५९ देखि राष्ट्रिय आलु बाली विकास कार्यक्रमकै रूपमा रहेको छ । स्थापना काल देखिनै आलु बालीको जातिय उत्थान लगायत उन्नत प्रविधिहरूको विकास तथा व्यवस्थापन पक्षमा सेवामूलक कार्यहरू प्रदान गर्दै कृषक तथा उपभोक्ता वर्गहरूको आय आर्जनका साथै खाद्य आपूर्तिमा टेवा पु¥याई मुलुकको आर्थिक विकासमा यस कार्यक्रमले उल्लेखनीय योगदान पु¥याउ“दै आएको छ ।

आलु खेतीको विस्तार हुँदै जाने क्रममा उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा प्रमुख खाद्यान्न तथा तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा अग्रणी तरकारी बालीको रूपमा स्थापित हुन गएको छ भने नगदे बालीको रूपमा पनि व्यवसायीक स्तरमा खेती विस्तार हुँदै गएको छ ।

कार्यक्रमको उद्देश्य

 • उपयुक्त प्रविधिको विकास तथा हस्तान्तरण प्रक्रियालाई समन्वयात्मक रूपमा बढी जोड दिई आलु बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ।
 • आलु सम्बन्धि प्रविधि प्रकाशन प्रचार प्रसार एवं प्राविधिक सेवा टेवा पु¥याउने ।
 • व्यवसायिक आलु खेतीमा विस्तार एवं सम्भाव्य स्थानहरूमा आलु बालीको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने ।
 • बीउ आलु भण्डारको सुदृढीकरणमा टेवा दिने ।
 • नीजि क्षेत्रमा समूहगतरूपमा स्वस्थ बीउ आलु उत्पादन कार्यलाई प्राथमिकता दिने ।
 • देशमा आलु आयात प्रतिस्थापनगरी आलुमा आधारित स्वदेशी उद्योगहरूको विकासमा टेवा
 • पुरयाउने ।

 

कार्यक्रमको कार्य विवरण

 1. आलुबाली विकासको लागि राष्ट्रिय स्तरमा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन
 2. गर्ने ।
 3. मुलुकमा ठाउं सुहाउंदो उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हिसाबले खास क्षेत्रहरुमा खास खास आलुबाली खेती गर्ने नीति (रणनीति, कार्य नीति) मार्गदर्शन तर्जुमा गर्ने ।
 4. आलुबाली उत्पादन, प्रशोधन, बजार सम्बन्धि आवश्यक प्रविधि विकासको लागि अध्ययन गर्न गराउन सम्बन्धित निकाय ९ल्ब्च्ऋरल्ब्क्त्, ऋएच्क्ष्, ऋक्ष्ए आदि० संग समन्वय राख्ने र विकसित प्रविधिहरु आदान प्रदान गर्ने । यस संग सम्बन्धित राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंग पनि समन्वय राखी विकसित प्रविधिहरु, प्रकाशित लेखहरु आदान प्रदान गर्ने ।
 5. राष्ट्रिय स्तरमा आलुबालीको विकासका लागि विभिन्न विषयमा तालिम, कार्यशाला गोष्ठि÷सेमिनार, प्रदर्शनी आयोजनागरी सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरु जस्तै उत्पादक, प्रशोधनकर्ता, अनुसन्धानकर्ता बीच अन्तरक्रिया गराउने ।
 6. आलुबाली सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति निर्देशन, मार्गदर्शन तर्जुमा गर्ने ।
 7. राष्ट्रिय स्तरमा कृषक, प्राविधिक तथा व्यवसायीहरुलाई राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय तालिम तथा भ्रमण कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने ।
 8. जिल्ला स्तरमा आलुबाली विकास कार्यक्रमहरु तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नर्मस्, कार्यान्वयन निर्देशिका, मार्गदर्शन, कार्यविधि तयार गर्ने ।
 9. आलुबालीको क्षेत्र विस्तारका लागि सम्भाव्य पकेट क्षेत्रहरु पहिचान गर्न अध्ययन र सर्वेक्षण गर्ने ।
 10. आलुबालीको तथ्याङ्क अध्यावधिक राख्ने ।
 11. आलुबालीमा रोगकीरा लागेमा अनुसन्धानसंग समन्वयगरी समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने ।
 12. प्रविधि प्रचार प्रसार तथा विस्तार गर्ने ।
 13. प्रि–बेसिक बीउ ९एचभ(द्यबकष्अ क्भभम० आलु वितरण एवं बीउ आलु उत्पादनमा सम्बन्धित सरोकारवालासंग समन्वयगरी कार्यक्रम संचालन, कार्यान्वयन, सुपरीवेक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने ।
 14. बीयां आलु ९त्चगभ एयतबतय क्भभम० उत्पादन तथा वितरणमा समन्वय गर्ने ।

वीउ आलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम

 

साइटम्याप


महत्वपूर्ण लिंक्सहरु


Contact US


Ministry of Agricultural Livestock Development

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र
खुमलटार ललितपुर
फोन : ०१-५५२३७०१,०१-५५४०९९३
फ्याक्स : ९७७-१-०१५५४०९९३
इमेल : info@ncpvs.gov.np
vdd.gov.np@gmail.com

© National Center for Potato, Vegetable and Spice Crops Development
Audio Notice Board No : 1618-5523701
Toll Free Number : 1660-01-55551